Visie

KT Sparta is een vereniging die reeds meer dan 100 jaar bestaat, doorheen de jaren deelden we met leden, ouders, lesgevers en bestuur een heleboel ervaringen. Al deze ervaringen hielpen ons bij het ontwikkelen van de visie waarop KT Sparta momenteel steunt. Vertrekkende vanuit deze visie trachten wij om het reilen en zeilen in onze turn- en dansomgeving te leiden en te ondersteunen. Graag nodigen wij u uit tot een kleine kennismaking met deze visie.

Helemaal in de beginjaren is KT Sparta opgericht door een aantal personen die in Kontich een plaats wilden geven aan sport. Meer bepaald de turnsport, nadien kwam er dan ook nog een jazzdans -afdeling bij. Om zo àlle mensen de kans en de ruimte te geven om zich sportief te ontwikkelen. Dit laatste korte zinnetje houdt meteen ook enkele belangrijke peilers in waarop onze vereniging steunt. We houden vast aan deze traditionele waarden van de stichters, zoals het een goede huisvader betaamt, rekening houdend met de nodige verjonging en verfrissing

Sparta is een sport- vereniging. Bij ons komt sporten op de eerste plaats. Kom je bij ons turnen en/of dansen, dan zal je merken dat er in elke les naar gestreefd wordt om je lichaam zo optimaal mogelijk te laten bewegen. Dat de leiding ervoor zorgt dat de les telkens opnieuw een uitdagende opbouw heeft waarbij gestreefd wordt naar spierontwikkeling, spierkracht, soepelheid van spieren en technische vervolmaking.
Onze groepen zijn op dusdanige wijze ingericht dat iedereen naar eigen keuze voldoende opgroeimogelijkheden heeft. Toch willen natuurlijk ook wij het turnen en dansen zelf optimaliseren. Vanuit dit laatste groeien dan weer volgende aspecten voort. Allereerst, dat wij een aantal groepen aanbieden die deelnemen aan competitie. Deze groepen trainen een aantal uren meer in de week en de leden krijgen een specifieke ondersteuning van gediplomeerde lesgevers. Een tweede belangrijk aspect van onze visie is het ons richten op slechts twee sporttakken: turnen en jazzdans. Deze bewuste keuze groeit voort uit onze overtuiging dat we liever twee dingen van kwaliteit en voldoende kwantiteit aanbieden, dan vele verschillende dingen aan te brengen zònder voldoende en nodige diepgang.

Toch biedt Sparta méér! We bieden niet zomaar kwaliteit, maar we kiezen bewust voor kwaliteit door recreatie. Bij ons geen verplìchte competitie -drang, maar wel een streven naar een sportclub waarin Sport en Sfeer hand in hand gaan. In het drukke leven (dat ook steeds drukker lijkt te worden) moet iedereen de kans krijgen om bezig te zijn met sport, om te ontdekken dat sporten vooral puur amuseren is. Het turnen en dansen gaan naast het sportief bezig zijn dan ook vooral zorgen voor plezier en ontspanning. Plezier, dat zowel ontstaat door de positieve succeservaringen die men opdoet tijdens de lessen als zowel door de mogelijkheid om deel te nemen aan een heleboel nevenactiviteiten. Ontspanning doordat we zorgen voor een gezonde ontwikkeling van lichaam èn geest. Wij bieden een gezond -competitieve sportssfeer waarbij gestreefd wordt naar het verleggen van ieders individuele grenzen en waarbij, en het is een waar cliché, Sparta staat voor een gezonde geest in een gezond lichaam.

Bovendien steunt onze visie naast Sport en Sfeer nog op een derde belangrijke peiler: ons Sociaal beleid. Bij ons telt iedereen. Iedereen is welkom, ieders mening telt mee en iedereen heeft zijn rechten en plichten bij Sparta. Bij ons géén verplichte hippe klederdracht, bij ons géén hoge lidgelden, bij ons géén hoge inschrijvingseisen om een elite te verkrijgen, bij ons géén discriminatie. Neen! Bij ons telt iedereen: jong en oud, jongens en meisjes, kapitaalkrachtig of niet. Wij vinden dat iedereen aan sport moet kunnen doen bij Sparta. Ons beleid is dan ook sociaal. We creëren een lage instapdrempel door onze lidgelden zo laag mogelijk te houden. Bovendien voeren wij een flexibel beleid waarbij we, binnen de maten van het mogelijke, een sociale en begripvolle instelling hebben t.o.v. afspraken, betalingen,… . Ons motto: Veel individuen maken één groep, veel groepen vormen één sportclub.

Om vanuit deze visie te kunnen werken en om deze visie te ondersteunen, rekenen wij jaar na jaar op een groep enthousiaste, betrokken en capabele lesgevers en bestuursleden. Dat oud en jong niet steeds voor een generatiekloof moet zorgen maar ook best een verrijking kan zijn, dat is iets waar wij naar streven. Dat is iets dat bij ons sinds enkele jaren steeds duidelijker te zien is. Ons uitgangspunt is dan ook het streven naar een horizontale structuur bij de taakverdeling in plaats van een top/down- structuur. Dit resulteert zich in steeds nieuwe initiatieven op zowel sportief als sociaal vlak als ook in het kader van onze infrastructuur.

Doordat Sparta in het bezit is van een eigen zaal, van eigen turntoestellen en een eigen muziekinstallatie, moet deze natuurlijk ook goed beheerd worden. We ontwikkelden dan ook een gerichte korte en lange termijnplanning om de zaal en aanliggende ruimtes stap voor stap te moderniseren. Deze planningen worden geregeld door het bestuur met een kritisch oog geëvalueerd en op onze technische vergaderingen met de leiding worden voorstellen van zowel leiding als leden als betrokken ouders besproken en doorgezonden naar het bestuur.

Kortom de visie van KT Sparta steunt op volgende peilers: Sport, Sfeer en Sociaal.

Visie