Jazz B

Eens onze dansers in Jazz B komen, trainen ze nog intenser.

Kernwoorden die deze dansgroep typeren zijn ‘dansbeleving & -expressie’ en ‘technische vervolmaking’. Tijdens de tweeënhalf uur durende training leggen de lesgeefsters hierop de focus. Jazz B krijgt verscheidene uitdagingen voorgeschoteld. Samen met de ondersteuning van de lesgevers leren zij een hele hoop nieuwe danselementen. De juiste danshouding, een afgewerkte techniek en dansbeleving & -expressie vormen in deze groep belangrijke pijlers waarop steeds verder wordt gebouwd.

Deze groep probeert jaarlijks een prachtige choreografie neer te zetten. Samen streven zij naar een knalprestatie op de optredens maar zeker ook op de wedstrijden. Deze tieners willen hun dansgrenzen verleggen om uiteindelijk door te groeien naar de hoogste dansgroep Jazz A.

Info over het lidgeld vind je in dit overzicht.