Missie

In het kader van onze drie peilers “Sport, Sfeer en Sociaal”, lichten wij graag onze missie toe in enkele categorieën.

Infrastructuur K.T. Sparta beheert en bezit al decennia lang haar eigen zaal “René Colignon”, gelegen in de Jordaensstraat 1 met als ingang de Molenstraat 35, te Kontich. Dit gebouw heeft een rijk cultureel verleden daar het voorheen in gebruik was als cinemazaal. Sindsdien zijn er continu vernieuwingen, groot en klein, uitgevoerd om deze zaal te optimaliseren als sport- en ontspanningscomplex. Vernieuwing staat echter nooit stil en dus investeren wij jaarlijks in gebouw, toestellen, attributen en verfraaiingen.

Scholing en bijscholing Leden opleiden tot volwaardige en ervaren turners en/ of dansers kan alleen door betrokken, bekwame én geëngageerde leiding in huis te hebben. Onze leiding werkt dan ook op professionele wijze gebaseerd op de voorschriften en cursussen van de Gymfed (federatie voor Gymnastiek). Natuurlijk stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van onze lesgevers. Opleidingen gebeuren zowel intern, ondersteund door de ervaren technische leiding en op basis van het aantal jaren lidmaatschap en de aanleg, als extern door cursussen bij Bloso, de Vlaamse Trainerschool, Gymfed en stages.

Groepsaanbod Sparta zet zijn deuren voor iedereen open; geen discriminatie van verschillende geslachten, rassen of leeftijden. Hierdoor creëren we een grote variatie in leden. We richten sporturen in van 3 tot 99 jaar. De afdelingen zijn voornamelijk gericht op leeftijdscategorieën. In de jazz-afdelingen geldt dit alleen voor de lagere groepen. Vanaf jazz C werken zij per niveau. Bekijk onze uurroosters en groepsbeschrijvingen voor meer gedetailleerde uitleg.

Doelstellingen Door een gezonde stimulans zal de leiding iedereen motiveren tot het verleggen van de grenzen. Doch wordt er qua niveau en verwachtingen zoveel mogelijk individueel gewerkt. Dit door een geleidelijke opbouw van de moeilijkheidsgraad in elke groep. Van basiscompetenties tot uitbreiding op een recreatieve manier is dan ook het streefdoel van elke groep. Eens dit bereikt is, kan men doorgroeien naar de volgende groep. Van elke leiding wordt verwacht dat zij een jaarplan opstellen en afgeven waarin o.a. het doelgericht werken naar brevetten en demolessen, optredens en wedstrijden vermeld wordt.

Nevenactiviteiten Sport en plezier hangen bij ons ontegensprekelijk samen. Door mondelinge en schriftelijke reclame en tal van nevenactiviteiten voor leden en niet-leden, trachten we mensen steeds opnieuw aan te zetten tot sporten. In de huidige maatschappij van het snelle leven en de snelle hap maakt Sparta plaats voor gezonde ontspanning en een ‘echt’ vriendschappelijk contact. Omdat we ons zoveel mogelijk afstemmen op de leeftijden en vraag/ interesse van de leden kennen onze wederkerende activiteiten (turn- en dansfeest, quiz, gezellig samenzijn, kinderfeestjes, verkoop van wafeltjes en pralines, …) steeds een groot succes. Raadpleeg onze jaarkalender…

Club met een hart
Bij ons ben je geen nummertje. Een goede band tussen de ouders en de leiding staat hoog in ons vaandel. Omdat we de instapdrempel in onze club laag willen houden, streven we naar lage lidgelden en een mensvriendelijke, niet-elitaire sfeer. In de toekomst trachten we zoveel mogelijk in te spelen op de noden van de ouders en leden door persoonlijke vraagstelling, gesprekken en behoefte-analyses. Klachten en vragen worden behandeld door het bestuur en kunnen rechtstreeks of via de leiding gemeld worden. Voor mensen met geringe middelen zijn wij bereid een afbetalings-plan op te stellen na contact met bestuur en penningmeester, welke elke aanvraag individueel zal bekijken.

Het bestuur
De leden van het bestuur en hun functie wordt elders uitgebreid omschreven. Ook zij beschikken over een functie-omschrijving. Samengevat is het bestuur actief op zowel sportief vlak als administratief en organisatorisch vlak, als sociaal en maatschappelijk vlak. Rekening houdend met de noden en vragen van de leden enerzijds en de leiding anderzijds. 

Partners
Een organisatie werkt nooit alleen. Om dingen gedaan te krijgen zijn public relations en partners een must. Als Kontichse vereniging hebben we onder andere een afgevaardigde in de sportraad van de gemeente maar ook bij provinciale vergaderingen of vergaderingen van de federatie wordt voor een afvaardiging gezorgd. Verder worden we jaarlijks financieel gesteund door een heel aantal steunende leden en ereleden uit de middenstand van Kontich en omstreken. Bovendien worden we ook gesteund door de gemeente Kontich, welke zelf sporten nauw aan het hart ligt.

Besluit
Het bewegen in een sociale, ontspannen omgeving zorgt voor het vertrouwen om meer te kunnen en durven bewegen, wat op zijn beurt weer zorgt voor een meer vriendschappelijke sfeer. De missie van Sparta bestaat uit het creëren van deze cirkel, waardoor we onze visie kunnen nastreven.