Geschiedenis

Op 23 maart 1902 richtte René Colignon samen met enkele Kontichse jongeren een turnkring op: SPARTA WAS GEBOREN! De week daarop hadden de eerste lessen plaats. We kregen van “De Boomse turners”  enkele toestellen, dit was de start van het turnleven in Kontich. Enkele maanden later werden we opgenomen in de Koninklijke Belgische Turnbond.

Tijdens de eerste wereldoorlog verminderden onze activiteiten. In deze periode richtte Sparta verschillende galafeesten in ten voordele van de Invalidenbond. Tegen het einde van de oorlog werden enkele turners opgeroepen en naar Duitsland gezonden. Enkele van hen lieten er hun leven. Na de wapenstilstand hernam Sparta zijn activiteiten. Vanaf 1923 werd van start gegaan met een afdeling meisjes-turnen. Een jaar later werd een supportersafdeling opgericht, waaruit een muziekafdeling ontstond. Zij componeerden de “Sparta March”, deze klonk bij elke feestelijkheid door de gemeente. Na jaren geturnd te hebben in verscheidene zalen kregen we in 1925 eindelijk een eigen turnzaal. In ‘32 werd de kring een VZW en 5 jaar later werden we vereerd door de Koning met de eretitel: “Koninklijke”.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden opnieuw enkele turners opgeroepen. Ook nu zette Sparta zich in voor de gewonden. De zaal werd nog opgeëist door de Duitsers, de Engelsen en tot slot het Belgisch Leger. De opeising van de zaal liet zijn sporen na, waardoor er na de oorlog renovatiewerken werden verricht door René Colignon. Later schonk René Colignon deze zaal aan ons. Sparta blijft in de volgende jaren groeien en richt verscheidene nieuwe afdelingen op waaronder een kleuter, dames en jazz-afdeling.

In 1976 werd onze zaal officieel onteigend, maar Sparta geeft niet op en opende een jaar later reeds een nieuwe turnzaal in oude zalen van “cinema Rio”. Als eerbetoon aan onze stichter werd deze zaal gedoopt tot “René Colignon.

In 2002 bestond Sparta 100 jaar. Dit werd gevierd met een spetterend turnfeest in de Sporthal ‘De Nachtegaal’ te Kontich. Sindsdien blijven wij ons inzetten voor de sportende jeugd in Kontich, deze inzet werd in 2008 beloond met een IK GYM-label.

Sparta blijft zich ontwikkelen en vernieuwen en hoopt hierdoor nog vele jaren het Kontichse verenigingsleven te  verrijken. Dit jaar bestaat onze club 110 jaar en dit zal opnieuw gepaard gaan met een spetterend verjaringsturnfeest.